Hotline: 0978784923

Sản xuất phôi đồng

phôi đồng, giá phôi đồng, công ty sản xuất phôi đồng, phôi đồng thau, giá phôi đòng thau, phôi đồng thau tròn, phôi đồng thau vuông, phôi đồng thau giá rẻ


công ty cung câp phôi đồng thau, đồng thau tròn đặc phi 10, đồng thau tròn đặc phi 20, đồng thau tròn đặc phi 30, đồng thau vuông 10 đặc, đồng thau vuông 15 đặc, đồng thau vuông 20 đặc


 

0978784923